Leerstoel Railbouwkunde verlengd

June 15, 2017 in

De leerstoel Railbouwkunde van prof.dr.ir. Rolf Dollevoet aan de TU Delft wordt met 5 jaar verlengd. Sinds 1 mei 2012 is hij deeltijd hoogleraar Railbouwkunde en verbonden aan de TU in Delft. De leerstoel biedt een nieuw onderwijsprogramma voor railtechniek (regulier en volwassenonderwijs) en een breed onderzoeksprogramma met de focus op de interfaces tussen trein en infrastructuur.


Wetenschappelijk onderzoek
Als hoogleraar Railbouwkunde richt hij zich op wetenschappelijk onderzoek voor de spoorbranche. “Het is mijn ambitie om Railbouwkunde wereldleider te laten blijven op het gebied van wiel- en railcontactonderzoek en dit leiderschap uit te breiden naar andere disciplines”, aldus Rolf Dollevoet. Railbouwkunde heeft op dit moment 42 medewerkers in dienst en een internationale expert-positie veroverd op het gebied van railtechniek. Railbouwkunde levert 25 internationale journal publicaties per jaar.

Beschikbaarheid spoor vergroten
Als hoogleraar wil Rolf Dollevoet de beschikbaarheid van het spoor vergroten. Daarnaast is voor hem een belangrijke taak weggelegd om de aansluiting van de spoorsector met onderwijs en wetenschap te verbeteren. De leerstoel heeft de ambitie meer studenten te trekken voor de specialisatie Railway Systems.

Aanspreekpunt
Vanuit zijn hoogleraarschap is Dollevoet het aanspreekpunt bij second opinion en/of kennis input voor moeilijke en urgente vragen uit de spoorbranche of het ministerie zoals voor de problematiek op de Moerdijkbrug en het Muiderberg-project. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het stimuleren van innovatie bij en met de spoorsector. Dollevoet blijft ook betrokken bij ProRail als Systeem Expert Spoor en als Beleidsadviseur voor de directie. In deze functie is hij een belangrijke motor achter wetenschappelijk onderzoek en innovatie op het gebied van railbouwkunde.

ExploRail-programma
Daarnaast is hij betrokken bij het ExploRail-programma. Dit programma onderzoekt onder meer hoe het Nederlandse spoor voor de toekomst zo goed mogelijk bestand is tegen verstoringen en hoe we samen in de spoorsector dit met alle verschillende partijen kunnen gaan doen. ExploRail is een samenwerking van ProRail, NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Technologiestichting STW waarin een reeks promotieonderzoeken, die zich op deze vragen richten, worden gefinancierd. Voor het onderzoek is 5 miljoen euro beschikbaar.

Prijs voor nieuw spoorstaafprofiel
In 2011 ontving Rolf Dollevoet de Jan van Stappen Spoorprijs, een prijs voor medewerkers van ProRail, NS of Nedtrain, die zich hebben ingezet voor de dienstverlening aan klanten en omwonenden van het spoor. Dollevoet kreeg de prijs voor zijn onderzoek naar defecten die in de kop van een spoorstaaf ontstaan door treinbelasting. Hij heeft een spoorstaafprofiel ontwikkeld, berekend en gevalideerd via eigen ontwikkelde software. Door dit nieuwe profiel neemt de kans op spoorstaafdefecten af, wat het aantal storingen vermindert. Bovendien is het spoorstaafprofiel veiliger en gaat langer mee. Dat levert een aantoonbaar besparingspotentieel op van maar liefst 50 miljoen euro per jaar voor ProRail.